Kutsumme kaikkia työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä, kouluttajalääkäreitä sekä erikoistumiskoulutuksen kehittäjiä esittelemään oman työnsä kehittämistyötä ja tutkimusta seminaarin posterisessioon.

Jätä abstraktiehdotuksesi 30.9.2021 mennessä tällä lomakkeella!

Posterin koko on A0 (841 x 1189 mm). Posterin voi toteuttaa yhtenä kokonaisuutena tai koota myös osista. Posterien painatus tapahtuu omalla kustannuksella. Posterit ovat esillä koko seminaarin ajan. Pystytys on mahdollista 16.11. klo 8.30-9.00 ja tauoilla. Postereita voi esitellä taukojen aikana. Merkitse posterin kulmaan esim. post-it -lapulla, koska olet paikalla vastaamassa kysymyksiin. Huolehdi myös esityksesi poistamisesta seminaarin lopussa 17.11. klo 17 mennessä. Poistamatta jääneet posterit hävitetään.