Kutsumme kaikkia työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä, kouluttajalääkäreitä sekä erikoistumiskoulutuksen kehittäjiä esittelemään oman työnsä kehittämistyötä ja tutkimusta seminaarin posterisessioon. Ohjeet posterin laadintaan ja esittelyyn sekä abstraktin jättöön ilmoitetaan myöhemmin.