Authors, titles and abstracts

Ala-Mursula L, Liira J, Oksanen T, Sauni R, Reijula K: Medical specialist training for occupational health in Finland – strategic goals and choices to support sustainable working life

Furu H, Furu P, Näsman M, Näsman O & Simola-Ström S: Long-term effects of work well-being interventions (abstract)

Hakulinen H, Kangas P, Pesonen & Soini S: Työterveysyhteistyöhön vaikuttavuutta (abstrakti)

Hynninen Y, Voltti S, Pohjonen T, Tuovinen E & Leskelä R-L: Työntekijän koettu työkyky ennustaa sairauspoissaoloja ja työterveyshuollon kustannuksia (abstrakti)

Isoviita V-M: Laskennalliset menetelmät päivystävien lääkäreiden työvuorodatan analysoinnissa (abstrakti)

Kangas P & Hakuline H: TYÖOTE-toimintamallilla työterveyshuollon työkykyosaaminen tehokkaasti käyttöön (abstrakti)

Koivisto H, Furu H, Parviainen H, Rytkönen M, Selänne L, Seppänen S, Toivonen A & Vilén L: Five lessons from the Finnish specialist physician training at the Virtual university of occupational health (abstract)

Malin M, Luukkonen L, Lamminpää A & Reijula K: Moniammatillisen yhteistyön kokemuksia työterveyshuollossa tupakoinnin lopettamisen tukiprosesseissa (abstrakti)

Pihlajamäki M, Hakulinen H & Mattila-Holappa P: Kehittämishanke: Mielenterveyden tuki työpaikalla – geneerinen malli mielenterveysyhteistyöhön (abstrakti)

Ruotsalainen E, Rytkönen M, Heikkinen J & Oksanen T: COVID-19-pandemian vaikutus työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden ohjaukseen keväällä 2020 (abstrakti)

Toivonen A, Koivisto H, Parviainen H, Rytkönen M, Selänne L, Seppänen S, Vilén L, Ala-Mursula L:The trainer training system in the the specialist physician training in occupational health (abstract)

Tuovinen E-L, Carpèn T, Teinilä S, Lukkarinen T, Patja K: Työkykyisempi Stadi (abstrakti)

Vertanen-Greis H: Äänihäiriöt ja stressi ovat yhteydessä opettajien työkyvyn laskuun (abstrakti)

Vänni T, Rantanen J, Reijula K, Russo F & Iavicoli S: Low Back Pain as a Challenge for Occupational Health (abstract)

Posters