Posteriabstraktikutsu – Työterveyshuollon kehittämis- ja tutkimushankkeet esiin! 

Kehittämis- ja tutkimushankkeita esitellään ePostereina Tampereen valtakunnallisessa seminaarissa 6.-7.6.2023 seminaariohjelman kahvitaukojen aikana.

  • ePosterit ja seminaariesitykset on julkaistu seminaariosallistujille seminaarin Moodlessa
  • avaimen saa pyynnöstä sähköpostilla hannele.kinnunen @tuni.fi

ePosterit ja abstraktit

(seminaarin esitysjärjestyksessä)

The association of lumbar disc degeneration with low back pain in middle age in the Northern Finland birth cohort 1966 | Mertimo et al.

The role of co-occurring insomnia and mental destress in the associatioin between lumbar disc degeneration and low back pain-related disability | Mertimo et sl.

Näyttöön perustuva päätöksenteko työterveyshuollossa | Tikka

Helsingin yliopiston erikoistuja – kerro koulutuksesi toteutumisesta! | Antila, Majuri et al.

Erikoistuja eläkevakuutusyhtiössä | Isoviita, Furu et al.

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto – yhdessä jo 20 vuotta | Selänne et al.

Koulutuspaikkayhteistyö työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa | Malin et al.

Opetusta ja oppimista uudella tavalla – Hyvän Mielen Epiklinikka | Rytkönen & Oksanen

Ammatillinen kuntoutus ammattitaudin jälkeen | Ojanen

Mahdottomuus vai mahdollisuus? – Miten terveydenhuollon henkilökunta suhtautuu potilaiden työkyvyn tukeen liittyvään yhteistyöhön? | Vähätalo et al.

Työkyvyn tuki – KL I vai KL II? | Oksanen et al.

Työkyvyn tuen palvelut osana perusterveydenhuollon yksikköä – interventio | Nurmi et al.

Työpaikkavastaanotolla kustannustehokkuutta altistelähtöisiin terveystarkastuksiin | Lindblom et al.

Etätyöterveysneuvottelu -uusia toimintamalleja ja toimivaa vuorovaikutusta työkyvyn tueksi Pesonen & Seppänen