minnaharrimikkola

Vuoden kouluttajalääkäri 2016 on valittu

Työterveyslääkäri Minna Harri-Mikkola on valittu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen Vuoden kouluttajalääkäriksi. Valinta julkistettiin Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisessa seminaarissa Kuopiossa 23. marraskuuta.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen verkostossa on valittu vuoden kouluttajalääkäri vuodesta 2010 alkaen, joten nyt valittiin jo seitsemäs vuoden kouluttajalääkäri. Vuoden kouluttajalääkärin valintaperusteissa vuodelta 2010 todetaan, että valittava on erikoistuvien lääkärien koulutuksessa todistettavasti ansioitunut henkilö. Hän on koulutettaviensa ja kollegoidensa arvostama ja oman alansa laajasti hallitseva erikoislääkäri. Hänellä on keskimääräistä paremmat työterveyshuollossa tarvittavien tietojen, taitojen ja asenteiden kouluttamis- ja vuorovaikutustaidot. Hän kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti mm. osallistumalla kouluttaja- tai muuhun pedagogiseen koulutukseen, koulutuksen kehittämiseen ja koulutusmateriaalien tuottamiseen.

Vuoden kouluttajalääkärin valitsee valtakunnallisen seminaarin järjestävän yliopiston työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta vastaava tiimi. Tällä kertaa valituksi tuli tarkan harkinnan jälkeen työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, vastaava työterveyslääkäri Minna Harri-Mikkola Soisalon Työterveydestä.

Minna Harri-Mikkola on erikoistuvien lääkärien koulutuksessa pidetty ja ansioitunut henkilö. Ennen työterveyshuollon erikoislääkärin oikeuksien saamista vuonna 2009 hän oli jo toiminut kouluttajalääkärinä terveyskeskuksessa. Työterveyshuollon kouluttajalääkärinä hän aloitti syksyllä 2013 ja suoritti työterveyshuollon kouluttajalääkärien pedagogisen kurssin TTH-Peda vuonna 2014. Hän on saanut hyvää palautetta koulutettaviltaan ja kehittänyt ohjaustyötään suunnitelmallisesti lokikirjaa ja hyvää työterveyshuoltokäytäntöä soveltaen. Hän osallistuu säännöllisesti kouluttaja- tai muuhun pedagogiseen koulutukseen ja kehittää ohjaustyötään pyytämällä säännöllisesti palautetta ohjattaviltaan. Vuonna 2015 Minna Harri-Mikkola esitteli Helsingin valtakunnallisessa seminaarissa oman kehittämistyönsä tuloksia posterillaan ”Erikoistuvien lääkärien ohjaus etäyhteydellä”. Kyseessä on ohjauksen toimintamalli, joka pitkien etäisyyksien Suomessa on pedagogisesti toimiva ja samalla kustannustehokas. Kouluttajalääkärien ohjaustyötä on tutkittu suhteellisen vähän Suomessa. Onkin erittäin ansiokasta, että kouluttajalääkäri itse on kiinnostunut kehittämään tätä tärkeää työtä.

Lisätietoja:

Työterveyslääkäri Minna Harri-Mikkola, minna.harri-mikkola (a) varkaus.fi

Valintatiimi / Professori Kimmo Räsänen, kimmo.rasanen (a) uef.fi, p.0407700606

Edellisten vuosien kouluttajalääkärit