Kari MölsäTyöterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa Vuoden kouluttajalääkäriksi 2015 on valittu työterveyshuollon erikoislääkäri Kari Mölsä. Tulos julkistettiin 25.11. keskiviikkona Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisessa seminaarissa Helsingissä, johon tänä vuonna osallistuu yli 250 työterveyshuoltoon erikoistuvaa ja heidän kouluttajansa. Valinnan vuoden kouluttajasta teki Helsingin yliopisto, joka isännöi tämän vuoden valtakunnallista seminaaria.

LL Kari Mölsä valmistui lääkäriksi vuonna 1983 Helsingin yliopistosta ja työterveyshuollon erikoislääkäriksi vuonna 1991. Hänellä on musiikkilääketieteen erityispätevyys ja hallinnon pätevyys. Hän on lisäksi kouluttautunut työnohjaajaksi ja suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Kari Mölsä on Suomen Terveystalon valtakunnallinen koulutuskoordinaattori. Hän on osallistunut aktiivisesti erikoistuvien lääkäreiden työterveyshuollon koulutusjakson kehittämiseen myös toimimalla Helsingin yliopiston lääketieteellisen erikoislääkärikoulutuksen alueellisessa neuvottelukunnassa.

”Olen innostunut ylipäätään kehittämistyöstä ja yhteistyöstä yliopiston kanssa”, toteaa Kari Mölsä kuultuaan vuoden kouluttajan tittelistä. ”Minua kiinnostaa kaikenlainen uuden oppiminen. Kouluttajalääkärinä joutuu ja saa pysytellä ajan tasalla substanssiasioissa, mutta kouluttajalääkäriys on antanut mahdollisuuden perehtyä muuhunkin kuin substanssiin”.

Kari Mölsää kiinnostaa kovasti pedagogiikka, ja hän suorittaakin parhaillaan lääkärikouluttajan erityispätevyyttä. ”On hyvä muistaa, että erikoistumiskoulutus on työterveysasemille tärkeä rekrytointivaltti”, vahvistaa Kari Mölsä.

”Kouluttajalla on tärkeä tehtävä auttaa erikoistujaa soveltamaan kursseilta ja muusta koulutuksesta opittua teoreettista tietoa käytännön työhön. Kouluttajan tehtävä on myös auttaa erikoistujaa oivaltamaan itse ratkaisuja sen sijaan, että tarjoaisi omia valmiita vastauksia tämän kysymyksiin, ” Kari Mölsä painottaa.

Kari Mölsä pitää erikoistujien yksilöllisten oppimistarpeiden huomioimista hyvin tärkeänä. Kouluttajan on tärkeä tutustua hyvin ohjattavaansa ja seurata, missä vaiheessa kukin erikoistuja on valmis ottamaan itsenäisesti vastuuta uusista tehtävistä ja rohkaista tätä sen jälkeen menemään kohti uusia haasteita.

Vuoden kouluttaja LL Kari Mölsä haluaa kehittyä koko ajan kouluttajana. ”Palautteen pyytäminen erikoistujilta on tärkeää, sitä ei saa unohtaa”, toteaa Kari Mölsä nöyränä.