5.6. Pia Tahvanainen: Puolustusvoimien työterveyshuollon näkökulma työ- ja toimintakyvyn tukemiseen

Pia Tahvanainen on työterveyshuollon ja sisätautien erikoislääkäri, joka on toiminut vuodesta 2018 alkaen Sotilaslääketieteen keskuksessa työterveyshuollon ylilääkärinä. Tämän lisäksi Pialla on pitkä kokemus yksityisestä työterveyshuollosta ja oman lääkäriaseman Klinikka 1:n toiminnan pyörittämisestä. Innostuksen Puolustusvoimien työterveyshuoltoon herätti henkilöstön monipuoliset työtehtävät maalla, meressä ja ilmassa, ja niihin liittyvät erilaiset altisteet ja kuormitustekijät. Pian tämänhetkisenä kiinnostuksen kohteena on Puolustusvoimien henkilöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen työuran eri vaiheissa.

5.6. Jan-Henry Stenberg: Voimavarojen optimointi painetilanteissa

Jan-Henry Stenberg on kokenut psykoterapian erikoispsykologi, oikeuspsykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja, jolla on laaja kokemus sekä potilastyöstä että terveydenhuollon organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta. Hän toimii HUS psykiatrian linjajohtajana ja vastaa psykososiaalisista ja digitaalisista hoidoista. Hänellä on laaja kokemus turvallisuusalan psykologisista töistä ja hänet tunnetaankin erilaisten kriisien ratkojana ja hankalien tilanteiden erikoismiehenä.

5.6. Mikko Yliaska ja Helena Bräysy: Kuulovikainen työntekijä

Helena Bräysy on yhteiskuntatieteen maisteri ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Hän on työskennellyt kuntoutuksen parissa vuodesta 2002 lähtien mm. erityisammattioppilaitoksessa, OYS:n kuntoutustutkimusyksikön alaisessa EU rahoitteisessa projektissa ja vammaisjärjestöissä. Viimeiset 14 vuotta hän on työskennellyt OYS:n kuulokeskuksessa aikuisten kuulovammaisten kuntoutusohjaajana. Lisäksi hän on ollut rakentamassa Terveyskylän (Suomen yliopistosairaaloiden kehittämä julkinen verkkopalvelu) Kuntoutumistalon ja Kuulotalon kuntoutusohjausosioita sekä Kuulokeskuksen ensimmäisen kuulokojeen saajan digihoitopolkua.

5.6. Aura Falck ja Hilkka Sassali: Näkö ja työkyky

Aura Falck on silmätautien erikoislääkäri ja silmätautiopin dosentti. Hän työskentelee Oulun yliopistollisen sairaalan silmätautien klinikan näkökeskuksessa näönkuntoutuksesta vastaavana lääkärinä sekä Oulun yliopistossa osa-aikaisena kliinisenä opettajana ja Kelassa asiantuntijalääkärinä. Hän on toiminut ja toimii parhaillaan monissa näkövammaisuutta koskevissa kansallisissa asiantuntijatehtävissä.

Hilkka Sassali on vuonna 2021 Oulun ammattikorkeakoulusta valmistunut optometristi. Hilkka on työskennellyt terveydenhuollossa erilaisissa optikon työtehtävissä esimerkiksi näkökenttätutkijana. Nyt hän työskentelee Oulun yliopistollisen sairaalan näkökeskuksen näönkäytönohjaajana. Näönkäytönohjaaja on näkövammaistyöntekijä, joka auttaa näkövammaisia henkilöitä erilaisissa apuväline- ja avuntarpeen asioissa.

5.6. Katja Jussila: Aistisäätelyn häiriöiden vaikutus työkykyyn

Katja Jussila on filosofian tohtori, kliinisen psykologian yliopistonlehtori, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja autismitutkija. Katjalla on 20 vuoden kokemus työskentelystä eri-ikäisten neurokirjon henkilöiden kanssa erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta ja työterveydestä.

5.6. Vesa Kiviniemi: Glymfaattinen aivo: Uni ja palauttava aivopesu

Vesa Kiviniemi on toiminnallisen neurokuvantamisen professori Oulun yliopiston
Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikössä ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Ensimmäisenä (maailmassa?) onnistunut kuvantamaan aivojen glymfaattisen järjestelmän toimintaa ihmisellä. Harrastaa argentiinalaista tangoa.

6.6. Jari Turunen: Resilienssi ja pystyvyys – miten tukea nuoria työuran alussa?

Jari Turunen on kokenut kuntoutuslääkäri, joka on tehnyt pitkän työuran ammatillisessa kuntoutuksessa. Hän toimii ylilääkärinä Coronariassa työ- ja toimintakykykuntoutuksessa. Jari on aina ollut kiinnostunut ammatillisen kuntoutuksen kehittämisestä ja ollut mukana mm etäkuntoutuksen kehittämisessä. Jarin ikuisena erityiskiinnostuksen kohteena on ollut oireilun ja oirekuvien historia.

6.6. Tuulia Varanka-Ruuska: Työterveyshuollon tuki työttömyyden uhatessa

Tuulia Varanka-Ruuska on työterveyshuollon erikoislääkäri ja on toiminut tammikuusta 2022 alkaen Työterveyslaitoksella. Lisäksi hän toimii sivutoimisesti yliopisto-opettajana Oulun yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt työskennellyt työterveyslääkärinä Ylivieskassa silloisessa Kallion peruspalvelukuntayhtymän työterveyshuollossa. Käytännön työn rinnalla hän on tutkinut yliopistolla työttömyyden ja tyypin 2 diabeteksen yhteyttä pohjois-Suomen syntymäkohortissa. Työterveyslaitoksella toimiessaan hän on ollut mukana Työkykyohjelman eri hankkeissa, joista eräässä on nostettu esiin työterveyshuollon rooli työttömyyden uhatessa.

6.6. Kari-Pekka Martimo: Pitoa työuralle yli viisikymppisille

Kari-Pekka Martimo on työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja työterveyden dosentti. Lisäksi hänellä on vakuutuslääketieteen erityispätevyys. Kari-Pekka johtaa työeläkeyhtiö Ilmarisessa osastoa, jonka kehittää työkykyriskien ennakointia hyödyntäen tutkimustietoa yhteistyössä asiakasyritysten ja niiden työterveyshuoltojen kanssa. Kari-Pekan erityisen mielenkiinnon kohteena on työkykyjohtamisen nostaminen strategiselle tasolle yrityksissä yksittäisten toimenpiteiden sijaan. Tämä ja henkilöstön aito osallistaminen ovat edellytyksiä työkykyjohtamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.

6.6. Kaarlo Simojoki: Monialaista yhteistyötä päihteiden uhatessa työkykyä

Kaarlo Simojoki on lääketieteen tohtori ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Lisäksi hänellä on päihdelääketieteen erityispätevyys. Kaarlo on tehnyt merkittävää työtä riippuvuushäiriöiden hoidon ja tutkimuksen parissa. Hänen asiantuntemuksensa ja kokemuksensa ovat tehneet hänestä arvostetun asiantuntijan suomalaisessa terveydenhuollossa. Tällä hetkellä hän toimii osa-aikaisena päihdepalveluiden johtajana ja ylilääkärinä Mehiläinen Oy:ssä, vierailevana tutkijana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, yksityisenä konsulttina julkisten päihdepalveluiden kehittämisessä sekä kliinikkona. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa A-klinikka Oy:n toimitusjohtajana ja lääketieteellisenä johtajana sekä päihdelääketieteen työelämäprofessorina Helsingin yliopistossa. Hänellä on laaja tutkimuskokemus, ja hän on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita ja ollut mukana kirjoittamassa oppikirjoja.

6.6. Nina Pöyry: Vasarat vaihtoon? Fyysisen kuormituksen arviointi teknologian keinoin

Nina Pöyry on työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Hän toimii ABB Oy.n johtavana työterveyslääkärinä. ABB Oy on yksi Suomen suurimmista teollisista työnantajista. Yrityksen oma työterveyshuolto tekee tiivistä yhteistyötä yrityksen turvallisuusorganisaation ja työsuojelun kanssa. Nina on Suomen työlääketieteen edistämissäätiön hallituksen jäsen.

6.6. Lotta Autio: Työskentely ydinvoimalaitoksen valvotulla alueella, säteilyluokka A-vaatimukset

Lotta Autio on työterveyshuollon erikoislääkäri ja johtava työterveyslääkäri Fortumilla vuodesta 2010 lähtien. Hänellä on myös vakuutuslääketieteen erityispätevyys ja hän toimii asiantuntijalääkärinä vakuutusyhtiö Elossa. Työterveyshuollossa Lotan sydäntä lähellä on altisteinen työ ja työlääketiede.

6.6. Kimmo Ketola: Työpaikka taivaalla – lentokone työympäristönä

Kimmo Ketola on Oulusta vuonna 1996 valmistunut lääkäri, joka on työskennellyt työterveyshuollossa vuodesta 2001 lähtien. Kimmo on työterveyshuollon erikoislääkäri ja Traficomin valtuuttama ilmailulääkäri ja hänellä on Suomen Lääkäriliiton myöntämä ilmailulääketieteen erityispätevyys. Hän on toiminut erikoistuvien lääkäreiden kouluttajana ja koulutuksesta vastaavana lääkärinä suuressa lääkäriasemaketjussa ennen siirtymistään yritysten integroitujen työterveyshuoltojen maailmaan, ensin Lemminkäiselle vuonna 2008 ja sittemmin nykyiselle työnantajalleen Finnairille, jossa hän toimii lääketieteellisenä johtajana vastaten mm. henkilöstön terveydenhuollon johtamisesta ja kehittämisestä sekä erilaisista lentotoimintaan liittyvistä asiantuntijatoiminnoista.