Digitaalinen posterinäyttely työterveyshuollon tutkimukselle, kehittämiselle, koulutukselle ja hyville käytännöille

Kutsumme kaikkia työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä ja kouluttajalääkäreitä sekä erikoistumiskoulutuksen kehittäjiä esittelemään oman työnsä hyviä käytäntöjä, kehittämistyötä ja tutkimusta Oulun seminaarissa digitaalisina postereina.

Abstrakti toimitetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 30.4.2024. Abstraktin laajuus 350 sanaa. Ilmoitamme abstraktin hyväksymisestä ja tarkemmat ohjeet digitaalisen posterin tekemiseen toukokuun alkuun mennessä

Digitaaliset posterit ovat esillä seminaarin taukojen aikana. Abstraktit ja postereiden pdf-versiot julkaistaan valtakunnallisen seminaarin sivuilla ja seminaarin Moodlessa. 
 
Lisätiedot: suunnittelija Heli Koivisto-Rautio: heli.koivisto@oulu.fi 
 
TERVETULOA esittelemään työterveyshuollon kehittämis- ja tutkimushankkeita, koulutusta ja hyviä käytäntöjä! 
 
Oulun yliopiston työterveyshuollon tiimi   

Lähetä abstrakti: