Seminaariesitysten asiantuntijoina (sivu päivittyy…)


Leena Aitto-oja TTL

Leena Aitto-oja on yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri. Hän on työskennellyt Työterveyslaitoksella Oulussa työlääketieteen poliklinikalla 10 vuotta, nykyisin ylilääkärinä vastaten poliklinikan toiminnasta. Aitto-oja kouluttaa työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä ja on mukana kehittämässä TTL-jakson koulutusta valtakunnallisesti. Lisäksi hän toimii asiantuntijalääkärinä TTL:n raskaus ja työ -neuvontapalvelussa ja on mukana TTL:n viime vuonna julkaiseman Raskaus ja työn altisteet oppaan toimituskunnassa.

Heikki Frilander TTL

Heikki Frilander on työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri, joka on väitellyt epidemiologian aihepiiristä työkyvyn prognostisista tekijöistä. Hän on toiminut Työterveyslaitoksen palveluksessa runsaat kaksikymmentä vuotta, nykyään Työlääketieteen klinikan ylilääkärinä. Hänen vastuualueenansa on TTL:n potilastoiminta valtakunnallisesti.
Lisääntymisterveys työelämässä on kuulunut jo yli 20 vuotta Frilanderin erityiskiinnostuksen aiheisiin. Hän toimi Työterveyslaitoksen viime vuonna julkaiseman Raskaus ja työn altisteet -oppaan toimituskunnan puheenjohtajana.

Jari Hakanen TTL

Jari Hakanen on tutkimusprofessori Työterveyslaitoksessa sekä sosiaalipsykologian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut jo yli 20 vuotta työhyvinvoinnin näkökulmasta suomalaista työelämää: ihmislähtöistä palvelevaa johtamista ja aloitteellista oman työn tuunaamista, työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä mielenterveyttä ja työkykyä hyvinvoinnin: työn imu, työuupumus, työssä tylsistyminen ja työholismi, näkökulmista. Hän on validoinut Suomen oloihin kaksi työuupumuksen arviointimenetelmää.
Hän on ollut kehittämässä ja toteuttamassa monia voimavaralähtöisiä kehittämishankkeita mainituista teemoista. Hakanen on saanut työympäristötyön kehittämisen kultaisen erityisansiomitalin sekä hyvän työelämän puolestapuhuja- ja vuoden suomalainen työelämätutkija-tunnustuspalkinnot.

Kati Johansson Fortum

Kati Johansson vastaa Fortumin konsernin työhygienian toimintatapojen kehittämisestä, työprosesseista ja työkaluista. Työhygienia-asiantuntijana Johansson toimii tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen ja työterveyshuollon kanssa. Hän on toiminut työhygienian parissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan, joista 15 vuotta teollisuudessa ja sitä ennen Työterveyslaitoksella.

Timo Leino dosentti

Timo Leino on urallaan toiminut työterveyshuollon tutkijana, asiantuntijana ja opettajana Työterveyslaitoksessa, Helsingin yliopistossa ja eläkeyhtiöissä. Hän on työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri, työterveyshuollon dosentti ja hänellä on myös vakuutuslääketieteen erityispätevyys. Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston rakentamisessa hän on ollut mukana toiminnan alusta lähtien.

Saija Mauno TAU

Saija Mauno toimii työ- ja organisaatiopsykologian professorina Tampereen yliopistossa. Hän vastaa myös ko. alan erikoispsykologikoulutuksesta Suomessa. Hän on tutkinut työstressiä ja työhyvinvointia jo lähes kolmekymmentä vuotta.
Viime vuosina hän on tutkinut työn intensifikaatiota sen se seurauksia suomalaisessa työelämässä Suomen Akatemian rahoittamassa konsortiohankkeessa.

Johanna Repo Kela

Johanna Repo on työterveyshuollon erikoislääkäri, joka toimii Kelassa vastaavana asiantuntijalääkärinä työkykyetuuksissa ja erityisraskausrahassa. Hän on työskennellyt Kelassa 5 vuoden ajan ja sitä ennen työterveyshuollossa. Johannalla on vakuutuslääketieteen erityispätevyys.

Tiina Santonen TTL

Lääkäri ja toksikologi Tiina Santonen on työtoksikologian tutkimusprofessori Työterveyslaitokselta. Hän on toiminut Työterveyslaitoksella jo yli 20 vuotta vastuualueenaan työympäristön kemikaalien terveysriskit. Hän on ollut laatimassa Työterveyslaitoksen terveystarkastus- ja erityisäitiyslomaohjeistuksia kemikaalialtistumiseen liittyen, sekä ollut toteuttamassa useita kansallisia tai EU-tason kemikaalien terveysriskeihin, biomonitorointiin ja kemikaaliturvallisuuteen liittyviä tutkimushankkeita. Santonen on myös toiminut asiantuntijana kemikaaliriskeihin liittyvissä asiantuntijatyöryhmissä, kuten Euroopan Kemikaaliviraston (ECHA) Riskinarviointikomiteassa (RAC).

Satu Soini TTL

Satu Soini on työterveyshuollon erikoislääkäri, joka toimii Työterveyslaitoksella ylilääkärinä. Hän on työskennellyt pitkään työlääketieteen poliklinikalla ja viime vuosina yhä enemmän erilaisissa työterveyshuollon tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Soini on työterveyshuollon neuvottelukunnan työterveyshuoltojaoston puheenjohtaja ja myös työterveyshuollon Laatuverkoston puheenjohtaja.
Hänellä on pitkä kokemus työterveyslääkärin työstä erikokoisten ja erilaisten työpaikkojen yhteistyökumppanina.