Posteriabstraktikutsu
Työterveyshuollon kehittämis- ja tutkimushankkeet esiin!  

Valtakunnallinen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen seminaari järjestetään 6.-7.6.2023 Tampereella.  

Kutsumme teitä työterveyshuollon alalla toimivia esittelemään kehittämis- ja tutkimushankkeita Tampereen valtakunnallisessa seminaarissa. 

Kehittämis- ja tutkimushankkeet esitellään digitaalisina postereina

Toimita abstraktisi tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään 17.4.2023. Abstraktin laajuus 350 sanaa. Ilmoitamme abstraktin hyväksymisestä ja tarkemmat ohjeet digitaalisen posterin tekemiseen toukokuun alkuun mennessä. 

Digitaaliset posterit ovat esillä seminaarin taukojen aikana. 
Abstraktit ja postereiden pdf-versiot julkaistaan valtakunnallisen seminaarin sivuilla ja Moodlessa. 

Tarvittaessa lisätietoja: hannele.kinnunen @tuni.fi 

TERVETULOA esittelemään työterveyshuollon kehittämis- ja tutkimushankkeita!  

Tampereen yliopiston työterveyshuollon tiimi