Helsingin yliopisto, Clinicum, Kansanterveystieteen osasto – Työterveys

Järjestelytoimikunta

Prof. Kari Reijula (pj), Tri Rea Lagerstedt, Tri Minna Pihlajamäki, TtM Maarit Malin, KM Asta Toivonen, Prof. Jorma Rantanen
Ota yhteyttä: Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Yhteistyökumppanit

Kansainvälinen työjärjestö, ILO
Maailman terveysjärjestö, WHO
Kansainvälinen työterveyskomissio, ICOH
Työsuojelurahasto
Orion Oyj Orion Pharma