Teemat

I. Uudet kansainväliset politiikat ja strategiat
II. Työterveyden, työlääketieteen ja työterveyshuollon uudet trendit
III. Uudet strategiat, toimintamallit ja ratkaisut
IV. Miten tästä eteenpäin?