Vaikka koronaviruspandemia varjostaa kaikkea maailmassa, on ajateltava myös tulevaisuutta, kriisistä selviämistä ja normaaliin työelämään asteittain siirtymistä. Pandemia on yksi globalisaation lukuisista seurauksista ja se haastaa terveydenhuollon, turvallisuuden ja talouden kaikkialla maailmassa. Ilman pandemiaakin globalisaatio muuttaa monin tavoin työelämää; luo uusia haasteita ja tarjoaa mahdollisuuksia. Helsingin yliopisto järjestää kaksoistapahtuman, valtakunnallisen seminaarin ja kansainvälisen konferenssin. Tervetuloa valtakunnalliseen seminaariin oppimaan ja keskustelemaan kansainvälisen työterveyshuollon nykytilasta ja tulevaisuuden trendeistä!

Seminaarin ja konferenssin tausta

Työelämän terveystarpeet muuttuvat jatkuvasti laadullisesti ja määrällisesti sekä teollisuus- että kehittyvissä maissa. Uusia ongelmia ja riskejä, kuten pandemia todetaan jatkuvasti ja myös monet perinteiset riskit saattavat ilmestyä kuvaan uudelleen. Työterveyden sisältöalue laajenee perinteisestä työlääketieteestä ja ammattitaudeista useiden muiden ongelmien kuten työn psykososiaalisten haittojen ehkäisyn, työkyvyn edistämiseen ja työnteon uusien muotojen, muun muassa laajenevan etätyön olosuhteiden ja kuormitusten hallintaan. Jatkuvasti löytyy myös uusia ammattitauteja ja työperäisiä sairauksia. Tarvitaan uusia työterveysstrategioita ja palvelujen kehittämistä ns. laaja-alaisen työterveyshuollon suuntaan. Pandemian tuomat yllätykset osoittavat, että kansainvälisten järjestöjen, hallitusten, asiantuntijajärjestöjen ja yksittäisten asiantuntijoiden on entistä tiiviimmin pidettävä osaamisensa ja tietonsa ajan tasalla ja kyettävä paremmin ennakoimaan tulevaa.

Seminaarin ja konferenssin tavoitteet

  1. Antaa ajantasainen kuvaus kansainvälisen työterveyden nykytilasta ja hahmotella tilanteen normalisointia työterveyden osalta tutkimuksella, koulutuksella ja uusilla käytännöillä.
  2. Tunnistaa kansainvälisen työterveyden, työlääketieteen ja ammattitautien tulevaisuuden trendit ja laaja-alaisen työterveyshuollon asettamat haasteet modernille työterveyshuollolle.
  3. Tarjota koulutus- ja vuorovaikutusfoorumi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen verkostolle ja kansainvälisille asiantuntijoille.

Kenen soisi osallistuvan?

Kongressi on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, heidän kouluttajilleen sekä muille työterveyden, työlääketieteen, työhygienian, psykologian ja ergonomian asiantuntijoille.