Taataksemme turvallisen kouluttautumisen ja verkostoitumisen valtakunnallisen seminaarin osallistujille sekä välttämättömän toimintavalmiuden työterveyshuollon toimipaikoilla, siirrämme koulutusta vuodella eteenpäin. Jatkamme Kansainvälinen työterveys –teemalla ohjelman valmistelua yhteistyökumppanimme kanssa ja tiedotamme uusista päivämääristä mahdollisimman pian.

Valtakunnallisen erikoislääkärikoulutuksen seminaarin yksi tärkeimmistä tavoitteista on luoda erikoisalan toimijoille mahdollisuuksia sosiaaliseen verkostoitumiseen keskenään sekä eri asiantuntijoiden ja yliopistojen edustajien kanssa. Toivomme suuresti, että vuoden päästä meidän on mahdollista kohdata toisemme Helsingissä kasvokkain!

Seminaarin ja konferenssin tausta

Työelämän terveystarpeet muuttuvat jatkuvasti laadullisesti ja määrällisesti sekä teollisuus- että kehittyvissä maissa. Uusia ongelmia ja riskejä, kuten pandemia todetaan jatkuvasti ja myös monet perinteiset riskit saattavat ilmestyä kuvaan uudelleen. Työterveyden sisältöalue laajenee perinteisestä työlääketieteestä ja ammattitaudeista useiden muiden ongelmien kuten työn psykososiaalisten haittojen ehkäisyn, työkyvyn edistämiseen ja työnteon uusien muotojen, muun muassa laajenevan etätyön olosuhteiden ja kuormitusten hallintaan. Jatkuvasti löytyy myös uusia ammattitauteja ja työperäisiä sairauksia. Tarvitaan uusia työterveysstrategioita ja palvelujen kehittämistä ns. laaja-alaisen työterveyshuollon suuntaan. Pandemian tuomat yllätykset osoittavat, että kansainvälisten järjestöjen, hallitusten, asiantuntijajärjestöjen ja yksittäisten asiantuntijoiden on entistä tiiviimmin pidettävä osaamisensa ja tietonsa ajan tasalla ja kyettävä paremmin ennakoimaan tulevaa.

Seminaarin ja konferenssin tavoitteet

  1. Antaa ajantasainen kuvaus kansainvälisen työterveyden nykytilasta ja hahmotella tilanteen normalisointia työterveyden osalta tutkimuksella, koulutuksella ja uusilla käytännöillä.
  2. Tunnistaa kansainvälisen työterveyden, työlääketieteen ja ammattitautien tulevaisuuden trendit ja laaja-alaisen työterveyshuollon asettamat haasteet modernille työterveyshuollolle.
  3. Tarjota koulutus- ja vuorovaikutusfoorumi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen verkostolle ja kansainvälisille asiantuntijoille.

Kenen soisi osallistuvan?

Kongressi on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, heidän kouluttajilleen sekä muille työterveyden, työlääketieteen, työhygienian, psykologian ja ergonomian asiantuntijoille.