Hyvät erikoistujat ja kouluttajat!

Olimme liian optimistisia COVID-19 pandemian etenemisestä, kun suunnittelimme työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista seminaaria yhteistyökumppanimme Orionin kanssa kesällä 2020. Kuten viime päivien asiantuntija-arvioista olemme kuulleet, ei pandemian ennuste ole niin hyvä kuin oletimme. Vaikka tilanne Suomessa onkin hallinnassa, pandemian tulevien viikkojen kehitystä ei voi vielä tarkasti ennakoida.

Tämän vuoksi taataksemme turvallisen kouluttautumisen ja verkostoitumisen valtakunnallisen seminaarin osallistujille sekä välttämättömän toimintavalmiuden työterveyshuollon toimipaikoilla, siirrämme koulutusta vuodella eteenpäin. Jatkamme Kansainvälinen työterveys –teemalla ohjelman valmistelua yhteistyökumppanimme kanssa ja tiedotamme uusista päivämääristä mahdollisimman pian. 

Valtakunnallisen erikoislääkärikoulutuksen seminaarin yksi tärkeimmistä tavoitteista on luoda erikoisalan toimijoille mahdollisuuksia sosiaaliseen verkostoitumiseen keskenään sekä eri asiantuntijoiden ja yliopistojen edustajien kanssa. Toivomme suuresti, että vuoden päästä meidän on mahdollista kohdata toisemme Helsingissä kasvokkain! Tällä välin olette lämpimästi tervetulleita muihin koulutustilaisuuksiimme, joita järjestämme tilanteen mukaan etätoteutuksin. Lisää tietoa erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarjottavista koulutuksista löydätte osoitteesta tthvyo.fi.

Koko Helsingin yliopiston työterveyden erikoislääkärikoulutustiimin puolesta toivomme teille hyvää ja turvallista syyslukukautta. Vaikka tämä pandemiatilanne juuri nyt tuntuukin vaikealta, on vain jaksettava luottaa siihen, että ennemmin tai myöhemmin löytyy ratkaisuja tähänkin ongelman ja pääsemme jatkamaan seesteisempää arkea kuten elimme ennen tätä repivää pandemiaa.

Kari Reijula, professori
Varadekaani
Lääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto