Kutsumme kaikkia työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä ja kouluttajalääkäreitä sekä erikoistumiskoulutuksen kehittäjiä esittelemään oman työnsä hyviä käytäntöjä, kehittämistyötä ja tutkimusta seminaarissa digitaalisina postereina. Posterit ovat esillä seminaarin taukojen aikana. Abstraktit ja postereiden pdf-versiot julkaistaan valtakunnallisen seminaarin sivuilla ja seminaarin Moodlessa. 

Abstrakti toimitetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 30.4.2024.

Lisätiedot