Showing: 1 - 2 of 3 RESULTS
2019

KUTSU työterveyshuollon valtakunnalliseen seminaariin!

Tervetuloa työterveyshuollon valtakunnalliseen koulutusseminaariin Turkuun 20.-21.11.2019! Tämän vuoden työterveysseminaarissa käsitellään monia ajankohtaisia aiheita työterveyshuollon kentältä ja kun Turussa ollaan, hieman historiaakin. Jo perinteinen Marina Palace tarjoaa Aurajoen rannalla oivat puitteet kokoukselle. Ohjelma on tiivis, mutta väliin mahtuu myös hetkiä kollegiaaliseen keskusteluun. Paikalla ovat edustettuina niin kaikki viisi yliopistoa, kuin työterveyspalveluntuottajatkin. Yhteistyökumppanimme Orion huolehtii fyysisestä hyvinvoinnistamme. …

2019

Posterikutsu valtakunnalliseen seminaariin

Tervetuloa esittelemään ajankohtaista työterveyshuollon tutkimusta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisessa seminaarissa Turussa 20.-21.11.2019! Kutsumme kaikkia työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä, kouluttajalääkäreitä sekä erikoistumiskoulutuksen kehittäjiä esittelemään oman työnsä kehittämistyötä ja tutkimusta. Tutkimukset voivat olla laajoja tai suppeampia, ne voivat esimerkiksi selvittää tietyn ongelman, sujuvoittavaa työterveyslääkärin työtä tai parantaa asiakkaan tilannetta. Toivomme saavamme arvokasta työterveyshuollon tutkimusta näkyviin! Erityisesti toivomme, että saisimme …