Tervetuloa esittelemään ajankohtaista työterveyshuollon tutkimusta Turun seminaarissa!

Kutsumme kaikkia työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä, kouluttajalääkäreitä sekä erikoistumiskoulutuksen kehittäjiä esittelemään oman työnsä kehittämistyötä ja tutkimusta seminaarin yhteydessä.

Tutkimukset voivat olla laajoja tai suppeampia, ne voivat esimerkiksi selvittää tietyn ongelman, sujuvoittavaa työterveyslääkärin työtä tai parantaa asiakkaan tilannetta. Toivomme saavamme arvokasta työterveyshuollon tutkimusta näkyviin! Erityisesti toivomme, että saisimme myös TTL jakson kirjalliset työt näkyville posterimuodossa.

Esittely postereina: Posterit ovat esillä seminaaritiloissa molempina päivinä. Tarkemmat ohjeet posterien esillepanosta ja esittelyajankohdista toimitetaan abstraktin hyväksymisilmoituksen yhteydessä.

Esiteltävästä tutkimuksesta kirjoitettavan posteriabstraktin tulisi vastata kysymyksiin mitä, miksi, miten, mitkä ovat tulokset, sekä mitä merkitystä tuloksilla on (pohdinta). Abstraktin enimmäispituus on 2250 merkkiä: Mitä 450 merkkiä (= n.50 sanaa välilyönteineen); miksi 450 merkkiä; miten 450 merkkiä; tulokset 450 merkkiä; pohdinta 450 merkkiä.

Posteriabstrakti lähetetään sähköpostitse osoitteeseen katariina.husman@utu.fi 1.11.2019 mennessä. Ilmoitus abstraktin hyväksymisestä toimitetaan sähköpostitse viikolla 45.

Lisätietoja: Katariina Husman,  katariina.husman@utu.fi

TERVETULOA tekemään työterveyshuollon koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta näkyväksi!
Turun yliopiston työterveyshuollon tiimi