Valinta on tehty vuodesta 2010 lähtien

Vuoden kouluttajalääkärin valinta tapahtuu vuosittain ja se ilmoitetaan Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisessa seminaarissa. Vuoden kouluttajalääkärin valitsee valtakunnallisen seminaarin järjestävä yliopisto.

Vuoden 2018 kouluttajalääkäriksi valittiin Velimatti Pirilä Rovaniemen Terveystalolta.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen verkostossa on valittu vuoden kouluttajalääkäri vuodesta 2010 alkaen ja Velimatti on yhdeksäs vuoden kouluttajalääkäri. Vuoden kouluttajalääkärin valintaperusteissa todetaan, että valittava on erikoistuvien lääkärien koulutuksessa todistettavasti ansioitunut henkilö. Hän on koulutettaviensa ja kollegoidensa arvostama ja oman alansa laajasti hallitseva erikoislääkäri. Hänellä on keskimääräistä paremmat työterveyshuollossa tarvittavien tietojen, taitojen ja asenteiden kouluttamis- ja vuorovaikutustaidot. Hän kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti mm. osallistumalla kouluttaja- tai muuhun pedagogiseen koulutukseen, koulutuksen kehittämiseen ja koulutusmateriaalien tuottamiseen.

Erikoistuvien sanoin:

”Velimatilla on vahva asiantuntemus työterveyshuollosta, hoitolinjaukset ja ratkaisut työterveyshuollon ydinprosesseissa perustuvat tutkittuun tietoon. Hän ei kuitenkaan anna valmiita vastauksia, vaan ohjaa koulutettavaa omaan ajatteluun ja perustelemaan päätöksiä/ratkaisuja. Toisaalta kouluttajalääkärinä Velimatti myös tiedostaa mahdolliset osaamisensa varjopaikat ja on valmis opiskelemaan uutta sekä myös muuttamaan perustelluista syistä omaa käsitystään jossakin asiassa. Lisäksi hän on tarpeen vaatiessa valmis haastamaan myös koko työterveyshuollon tiimiä arvioimaan kriittisesti omia toimintamalleja/tapoja. Velimatti kannustaa ja ohjaa määrätietoisesti objektiiviseksi asiantuntijaksi kasvussa.”

Aikaisemmat kouluttajalääkärit