Kysely: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto on erinomainen apu ohjaajalle ja erikoistuvalle

Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston työryhmä: Selänne L (HY), Furu H (HY), Husman K (TY), Koivisto H (OY), Parviainen H (TY), Rytkönen M (UEF), Seppänen S (OY)

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto (TTHVYO) on profiloitunut työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnalliseksi tarjoajaksi. Lähetimme työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttujälääkäreilleen kyselyn virtuaaliyliopiston käytöstä. Kyselyn tavoitteena oli saada palautetta toiminnasta ja kartoittaa toiminnan kehittämisehdotuksia. Lisäksi selvitettiin käyttäjien kokemuksia ja kehittämisehdotuksia verkko-opiskelusta (moodle.tthvyo.fi) ja verkkosivuista (tthvyo.fi). Kysely on osa Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston jatkuvaa laadun arvioimista ja kehittämistä. Kysely lähetettiin marraskuussa 2017 n. 1200 erikoistajalle ja kouluttajalle.Vastausprosentti jäi valitettavasti alle 10%, sillä vain 102 henkilöä vastasi kyselyyn. Vastaajista noin puolet oli erikoistujia ja puolet kouluttajalääkärejä, jotka edustivat kaikkia viittä yliopistoa.

Yksi kyselyn tärkeistä painopisteistä oli saada tietoa millaista opetusta kentällä halutaan: toivotaanko enemmän verkko- vai lähikoulutusta, ja jos mukana on lähipäiviä, niin halutaanko silloin tulla paikalle fyysisesti vai lankoja pitkin. Eniten toivottiin verkossa olevaa koulutusta ja itseopiskelua, mutta myös lähikoulutusta tai lähikoulutuksen ja verkkokoulutuksen yhdistämisestä pidettiin. Mikäli koulutukseen kuului lähiopetusta, tällöin kannatusta sai sekä paikan päällä osallistuminen että etäosallistuminen.

Kouluttajalääkärit ovat myös löytäneet virtuaaliyliopiston tarjonnan. Kouluttajista suurin osa (73%) oli hyödyntänyt ohjauksessaan virtuaaliyliopiston materiaaleja. Materiaalien hyödyntäminen oli muun muassa kurssien läpikäymistä yhdessä erikoistujan kanssa ja sisältöjen suunnittelemista ohjaukseen niiden avulla. Kaikki olivat ohjanneet erikoistujia tutustumaan virtuaaliyliopiston tarjontaan ja suurin osa oli osallistunut itsekin jollekin verkkokurssille.

Vastauksissa nousi esille tyytyväisyys virtuaaliyliopiston koulutustarjontaan. Koulutusten sisältöjä mainittiin laadukkaiksi ja monipuolisiksi. Verkossa olevien koulutusten koettiin säästävän myös koulutukseen käytettävissä olevia resursseja (aikaa ja rahaa). Toisaalta toivottiin, ettei kaikki opetus siirtyisi verkkoon, sillä henkilökohtainen ohjaus ja alueelliset koulutukset ovat myös tärkeitä. Kyselyn tulokset kannustavat meitä tulevaisuudessakin tarjoamaan monipuolista koulusta niin sisällöllisesti kuin koulutustavoiltaan. Vastausten perusteella koulutuksia kannattaa järjestää edelleen monimuotoisesti toteutettuna: verkossa, lähitapaamisina ja etäyhteyksien avulla toteutettuna. Koulutuksista tiedottamisessa on onnistuttu hyvin, ja sitä tulee jatkaa monikanavaisesti. Näin vastaamme toivottavasti jatkossakin Työterveyshuollon virtuaaliyliopistossa opiskelevien erikoistujien ja kouluttajalääkärien odotuksiin ja toiveisiin.

Posteri (PDF)