Leena Ala-Mursula toimii työterveyshuollon professorina Oulun yliopistossa ja edustaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista verkostoa STM:n erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaostossa. Opetuksen saralla Leenan erityisenä kiinnostuksen kohteena ja tavoitteena on kehittää työterveyslääkäreiden ja laajemmankin lääkärikunnan työelämäosaamista.

 

 

 

Jarmo Heikkinen toimii ICOH:n kansallisena sihteerinä. Koulutukseltaan hän on työterveyshuollon erikoislääkäri ja työskentelee päätoimisesti kliinisenä opettajana Itä-Suomen yliopistossa, painopistealueenaan erikoislääkärikoulutus.

 

 

 

FT, dos. Anu Järvensivu on toiminut monenlaisissa työelämän tutkimus- ja kehittämistehtävissä n. 20 vuotta. Hänen erityisasiantuntemustaan ovat työelämässä tapahtuvat muutokset ja muutostilanteet sekä niissä selviytyminen. Lisäksi hän toimii pelillistämisasiantuntijana, eli kehittää monimutkaisten asioiden ymmärtämistä helpottavia pelillisiä piirteitä hyödyntäviä digitaalisia sovelluksia.

 

 

 

 

Sinikka Karhu on työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri. LL 2007. Hän työskentelee STM:n OTE-hankkeessa TAYS:n Toimintakykykeskuksessa.

 

 

 

 

 

Työterveyspsykologi, työnohjaaja PsL Tiina Koivisto työskentelee työterveyspsykologina Pirkanmaalla. Parhaillaan hän toimii erilaisissa tutkimus- ja kehittämistehtävissä Työterveyslaitoksella.

 

 

 

 

Kirsi Koskela toimii työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkärinä Työterveyslaitoksella mm. Työperäisten sairauksien rekisterin vastuulääkärinä sekä Työlääketieteen poliklinikalla Tampereella ohjaten erikoistuvia lääkäreitä.

 

 

 

 

Dosentti Ilkka Kunnamo toimii Kustannus Oy Duodecimissa kehitysjohtajana sekä osapäiväisesti terveyskeskuslääkärinä Karstulassa. Hän on toimittanut hoitosuosituksia vuodesta 1989 ja kehittänyt sähköisiin potilaskertomuksiin integroitavaa tietämystä (päätöksentukea) yli 10 vuotta. Hän on osallistunut lukuisiin kansallisiin ja kansainvälisiin eHealth-kehittämishankkeisiin.

 

 

Pia Nynäs –  LL, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, työskentelee Työterveyslaitoksella vuodesta 2011 lähtien. Hänen työhönsä kuuluvat erikoistuvien lääkärien ohjaus ja ammattitautitutkimukset TAYSin työlääketieteen poliklinikalla. Lisäksi hän tekee asiantuntijatyötä asbestialtistumiseen ja –sairauksiin, raskaus ja työ –neuvontapalveluun ja  sisäilmastokyselyihin liittyen. Hän tekee kliinistä potilastutkimusta työpaikan kosteusvaurioaltistumiseen liittyvistä hengitystieoireista.

 

 

 

Kari Reijula toimii työterveyden professorina Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän on tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksessa. Kevään 2016 aikana Kari oli työterveyden asiantuntijana STM:n SOTE-uudistusta selvittävässä työryhmässä (valinnanvapaus ja monikanavarahoitus) sekä sen jälkeen STM:n työterveyshuollon tulevaa rahoitusta suunnittelevassa työryhmässä. Kari Reijulan tutkimusaiheita ovat olleet mm. sisäilma, tupakoinnin terveysvaara ja hyvinvointia edistävät työtilat. Vapaa-aikana Kari lenkkeilee, harrastaa musiikkia, viihtyy rauhassa perheensä kanssa kesämökkinsä maastossa tai lentää pienkoneella Malmin Ilmailukerhossa.

 

 

Marianne Rytkönen -TtM,  verkkopedagogi – työskentelee Itä-Suomen yliopistossa suunnittelijana. Työuransa alkuvaiheessa hän on työskennellyt terveydenhoitajana monenlaisissa tehtävissä. Opettaja-opintojen jälkeen hän siirtyi erikoislääkärikoulutuksen suunnittelutehtäviin ensin yleislääketieteen ja sitten työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen, jossa hän on työskennellyt 14 vuotta.  Marianne on kokenut urallaan etuoikeutena mahdollisuuden  osallistua Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston ja sen koulutustarjonnan kehittämistyöhön.

 

 

 

Jukka Terttunen – työterveyshuollon erikoislääkäri, ilmailulääkäri – toimii Liikennelääketiedeyksikön päällikkönä Liikenteen turvallisuusvirastossa https://www.trafi.fi/liikennejarjestelma/liikenne_ja_terveys

 

 

 

 

Jukka Uitti  toimii työterveyshuollon ja työlääketieteen professorina Tampereen yliopistossa sekä sivutoimisesti Työterveyslaitoksen ylilääkärinä. Hänen pääasialliset tutkimuskohteensa ovat työhön liittyvät hengityselin sairaudet, allergiset sairaudet ammattitaudit ja työterveystoiminnan vaikuttavuus (mm. työkyvyn tuen toimintamallit).