leenanelioLeena Ala-Mursula
Leena toimii työelämäprofessorina Oulun yliopistossa ja edustaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista verkostoa STM:n erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaoksessa. Koulutukseltaan Leena on erikoislääkäri, dosentti ja eMBA. Hän tutkii työkyvyn ja työurien epidemiologiaa ja on mukana osaamisten kehittämistä palvelevissa hankkeissa. Opetuksessa Leenan isona tavoitteena on kehittää työterveyslääkäreiden ja laajemmankin lääkärikunnan työelämäosaamista.

Kimmo Tarvainen, LL, Ylilääkäri Työterveyslaitos, Piiriylilääkäri Suomen Lääkäriliitto ry

Kimmo on koulutukseltaan työterveyshuollon erikoislääkäri ja hänellä on lääkärikouluttajan kimmo-tarvainen-50903erityispätevyys. Hänellä on laaja-alainen näkemys työterveyshuollon toimintakentästä niin yksityisesti kuin julkisesti tuotetun työterveyshuollon näkökulmasta ulottuen opetukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen. Toimii työtehtävien lisäksi SOTE muutokseen liittyvässä palvelutuotannon kehittämistyöryhmässä pysyvänä asiantuntijana

 

 

jyrki_elo_hnro3651Jyrki Elo, LL, M.Sc., ylilääkäri

Jyrki on toiminut pitkään Kelassa monenlaisissa tehtävissä. Hän on ollut kehittämässä Kelan asiakkuusohjelmaa ja kumppanuuksia. Pisimmän uran hän on tehnyt asiantuntijalääkärinä Kelan lukuisten terveysperusteisten etuuksien parissa. Työhön aina kuulunut yhteistyö terveydenhuollon toimijoiden kanssa yhteisten asiakkaiden asioiden hoidon parantamiseksi. Parhaillaan hän toimii Kelan itäisen asiantuntijalääkärikeskuksen ylilääkärinä.

 

anne-lamminpaanelioAnne Lamminpää, LT, dosentti, työterveyshuollon erikoislääkäri. Työterveyden palvelujohtaja, Terveystalo

Annen työura on kulkenut työterveyshuollosta kuntoutuksen kautta vakuutuslääketieteen alalle ja takaisin työterveyshuoltoon. Erityispätevyyksiä on vakuutuslääketieteestä ja kuntoutuksesta. Päätoimisena vakuutuslääkärinä Anne toimi yli 10 vuotta Valtiokonttorissa ja viimeksi Pohjola Vakuutuksen ja OP-henkivakuutuksen ylilääkärinä. Alkuvuodesta Anne siirtyi Terveystaloon työterveyden palvelujohtajaksi. Helsingin yliopistossa hän on toiminut työterveyshuollon osa-aikaisena kliinisenä opettajana.

Nnina-nevalaina Nevala, LitT, dos.

Työskentelee vanhempana tutkijana Työterveyslaitoksella. Aiemmin hän on toiminut osa-aikaisena ergonomian professorina Jyväskylän ja Kuopion yliopistoissa. Viimeiset kaksi vuotta hän on työskennellyt tutkimuspäällikkönä sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat olleet vammaiset ja työelämä, työolosuhteiden mukauttaminen, kuntoutus ja ergonomia.

 

jani-with-winter-coat1Jani Ruotsalainen

on Työterveyslaitoksen suojissa toimivan Cochrane Work-ryhmän Managing Editor, psykologian maisteri ja ikuisuusprojekti-väitöskirjan tekijä. Jani pyörittää ryhmän kirjallisuuskatsausten tuotantoa ja julkaisua. Toimitustyön ohella hän kehittää katsausten menetelmiä ja opettaa erikoistuville lääkäreille tutkimusten lukemisen taitoa. Hän on myös aktiivinen tiedeviestinnän kehittäjä ja viihtyy niin infografiikan, Twitterin kuin blogienkin parissa. Vapaa-ajallaan hän harrastaa mm. ruoanlaittoa, liikuntaa ja kuorolaulua.

valtola-pirkko1Pirkko Valtola, Toimitusjohtaja, työterveyslääkäri ja yleislääketieteen erikoislääkäri.

Takana parinkymmenen vuoden työ yleislääkärinä ja hallinnossa lääninlääkärinä. Vuodesta 2006 lähtien Etelä-Savon Työterveys liikelaitoksen johtajana ja 2015 alkaen ensimmäisen kunnallisen markkinoilla toimivan työterveyshuollon palveluita tuottavan Etelä-Savon Työterveys Oy:n toimitusjohtajana. Yhtiössä töissä 54 työntekijää ja yritys vuoden 2016 Great Place to Work tutkimuksessa 8:nneksi paras työpaikka Suomessa. Koulutus ja kehittäminen on tärkeä osa koko työyhteisön työtä. Tavoitteena omassa työssä ja työyhteisössä on tuloksellisuus niin euroissa kuin myös toiminnassa asiakasyritysten parhaaksi. Työssä tulee viihtyä ja nähdä sen merkitys.

mariannevirtanennelio

Marianna Virtanen

toimii tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksella. Hän on tutkinut työelämän muutoksien ja stressitekijöiden terveys- ja työkykyvaikutuksia, erityisenä kohteena krooniset sairaudet ja mielenterveyden häiriöt.

 

 

T LeinoTimo Leino
LT, työterveyshuollon dosentti, kliininen opettaja; Helsingin yliopisto, ylilääkäri; Työterveyslaitos

Timo Leino on erikoistunut työterveyshuoltoon ja työlääketieteeseen. Hänellä on myös vakuutuslääketieteen erityispätevyys. Leinolla on yli 20 vuoden kokemus työterveyshuollon alalta. Hän on työskennellyt Työterveyslaitoksessa vuodesta 1991 alkaen lukuun ottamatta kahden vuoden jaksoa (2011-2013), jona aikana hän oli ylilääkärinä vakuutusyhtiö Eläke-Fenniassa. Hänen nykyinen tehtävänsä ylilääkärinä on työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen. Timo Leino on toiminut useiden hankkeiden johtajana, projektipäällikkönä ja koordinaattorina. Kansainvälisiä työterveyshuollon kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä hänellä on ollut ILO:ssa, WHO:ssa ja EU:ssa. Vuosina 2006-2010 hän johti WHO:n työterveyshuollon asiantuntijalaitosten yhteistyötä työterveyshuollon toiminta-alueella.