TyöpajatKeskiviikon iltapäivän työpajoihin on ilmoittauduttu etukäteen. Virtuaalinen työpaikkaselvitys -työpaja on täynnä, muihin työpajoihin mahtuu vielä. Lisätietoa tiloista.

1) Työpaja ”Yhteistyön taidot – miten minä voin edistää yhteistyötä?”
Paasitorni, huone 303, 3.krs.
Eritysasiantuntija Sirpa Laakso, TTL & puheenjohtajana kliininen opettaja Eva Helaskoski
Huom. vetäjä vaihtunut!

Työpajassa pohditaan yhteistyötä käsitteellisesti (hiukan) ja harjoitellaan käytännöllisesti (runsaasti). Työskentely perustuu tutkimustietoon inhimillisestä yhteistoiminnasta. Tuon mukaan kokemukseni vuorovaikutustutkijana, kouluttajana, ohjaajana ja ohjaajien kouluttajana.

Työpajassa jokainen pohtii omia yhteistyötaitojaan ja samalla harjoitellaan ryhmässä erilaisia yhteistyön virittämisen käytännön tapoja. Mukaan saat ”työkalupakin” eli päivän päätteeksi tiedät, millaisia asioita juuri sinä voit tehdä yhteistyön edistämiseksi ja ylläpitämiseksi!

2) Työpaja ”Työelämätietoa työterveyslääkärille”
Paasitorni, Juhlasali, 2,5. krs.

Vanhempi asiantuntija Torsten Michelsen, TTL & puheenjohtajana professori Kari Reijula

Työelämätuntemusta tarvitaan työterveyslääkärin työssä. Tässä työpajassa pyritään luomaan edellytyksiä tulkita työelämän ja  yhteiskunnan muutoksia ja niiden vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Tarkoituksena on edistää työterveyslääkärin taitoja tunnistaa terveyden, sairauden, työelämän ja sosiaalisten tekijöiden välisiä suhteita sekä edistää tiedon hyödyntämistä käytännön työssä ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

3) Työpaja ”Virtuaalinen työpaikkaselvitys” ”Virtual Assessment of Workplace Health Risks”
Psychologicum K169, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Siltavuorenpenger 1B
(katso kartta)
Lähtö työpajaan Paasitornin ala-aulasta klo 12.45

Associate Professor Anil Adisesh, Dalhousie University & kliininen opettaja Timo Leino

Tässä työpajassa tutustumme virtuaaliseen työpaikkaselvitykseen ja digitalisaation mahdollisuuksiin työpaikan ja työterveyshuollon välisen tiedon ja asiantuntemuksen vaihdossa.
Työpaja pidetään englanniksi.

4) Työpaja ”Arjen etiikkaa työterveyslääkärin työssä”
Paasitorni, huone 301, 3. krs.
Yliopistonlehtori Pekka Louhiala, HY & puheenjohtajana kliininen opettaja Rea Lagerstedt

Työpajan tavoitteena on antaa välineitä omassa työssä ilmenevien eettisten kysymysten pohdintaan. Työpaja rakentuu osallistujien omille kokemuksille eettisistä pulmatilanteista, joita työstetään yhdessä. Aluksi kerätään keskustelun teemoja brainstorming-tyyppisesti. Tämän jälkeen koko ryhmä keskustelee teemoista ja pohtii erilaisia ratkaisuvaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia.