TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLINEN SEMINAARI 

Tule mukaan oppimaan ja verkostoitumaan!

Helsingissä 25.–26.11.2015

”Työterveysyhteistyö – kohti aktiivista ja tuloksellista työterveystoimintaa”

Työterveyshuollon tehtävänä on rakentaa luottamuksellinen suhde työpaikkaan. Ratkaisujen löytäminen edellyttää tarpeiden määrittämistä, tavoitteiden asettamista ja yhteistoimintaa niiden saavuttamiseksi. Työterveyshuollon omaa tekemistä ja yhteistyötä työpaikan kanssa on myös arvioitava, jotta toiminta kehittyy ja vaikuttavuus paranee. Työterveyslääkäri toimii haasteellisessa toimintaympäristössä , jossa monipuolinen ammattiosaaminen ja hyvät yhteistyötaidot ovat tarpeen.

Helsingin yliopiston järjestämässä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen Valtakunnallisessa seminaarissa kootaan uusin tieto ja näkemykset työterveysyhteistyöstä sekä tarjotaan käytännön toimintamalleja työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Koulutusohjelman ohessa seminaarissa on mahdollisuus verkostoitua eri puolilta maata tulleiden kollegojen kesken.