AnilAnil Adisesh
Dr, MB ChB (Liverpool), MSc, MD (Manchester), FRCP (London, Glasgow), FFOM, FRCPC, Dalhousie Medicine New Brunswick (DMNB)

Dr Adisesh is the JD Irving Limited, Research Chair in Occupational Medicine and Associate Professor at Dalhousie University, Nova Scotia, Canada. He is appointed in internal Medicine and Cross appointed in Community Health and Epidemiology. Based at Dalhousie Medicine New Brunswick, in Saint John, he is a Specialist Physician in Internal and Occupational Medicine at Saint John Regional Hospital, Horizon Healthcare Network. He is also appointed as Adjunct Professor, Faculty of Business, University of New Brunswick, Saint John.

The broad theme of Dr. Adisesh’ research is, “A long and healthy working life”, recognising that the Canadian as well as the world population is aging and that the burden of work related illness and injury is in principle avoidable.

J HakanenJari Hakanen
Tutkimusjohtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium
Tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Jari Hakanen on positiivisen työn psykologian ja työhyvinvoinnin ja –pahoinvoinnin eri ilmenemismuotojen tutkija.

 

 

 

 

Ritva HalilaRitva Halila
Ylilääkäri, Sosiaali- ja terveysministeriö

Ritva Halila on sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) pääsihteeri. Vuosina 2010-2013 hän toimi Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin johtajana. Ritva Halila on lastentautien erikoislääkäri ja lääketieteen etiikan dosentti.

 

 

 

 

 

HeikkiläTeppo Heikkilä
Ylilääkäri, Sosiaali- ja terveysministeriö

Teppo Heikkilä toimii ylilääkärinä STM:n Sosiaali- ja terveyspalveluosastolla Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmässä hänellä on vastuualueenaan mm. erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus.

 

 

 

 

 

SoileJSoile Jungewelter
Työterveyshuollon ja korvatautien erikoislääkäri
Kliininen opettaja, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto

Soile Jungewelter on lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatti sekä työterveyshuollon ja korvatautien erikoislääkäri. Jungewelterillä on työlääketieteen lisäkoulutus sekä lääkärikouluttajan erityispätevyys ja hän toimii Työterveyslaitoksella Työlääketieteen poliklinikalla erikoislääkärinä sekä Helsingin yliopistolla osa-aikaisena työterveyshuollon kliinisenä opettajana. Jungewelterillä on allergologiaan liittyviä julkaisuja, ajankohtaisesti hän tutkii kliinisen työn ohella raskaudenaikaisen työmelun vaikutuksia syntyvään lapseen.

 

 

Anu Järvensivu
Vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

laaksoSirpa Laakso
Erityisasiantuntija, Työterveyslaitos

Sirpa Laakso on kauppatieteiden maisteri ja ekonomisti. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta ja työhyvinvoinnin kehittämisestä.  Laakso on toiminut lääke- ja elintarviketeollisuudessa henkilöstöjohtajana, kunta-alalla työterveysjohtajana, eläkeyhtiön asiakkuusyksikön vetäjänä ja työhyvinvoinnin konsultin roolissa. Nykyään hän toimii Työterveyslaitoksella tuoteperhepäällikkönä Työterveysyhteistyön palvelukeskuksessa.

 

 

 

T LeinoTimo Leino
LT, työterveyshuollon dosentti, kliininen opettaja, Helsingin yliopisto
Ylilääkäri, Työterveyslaitos

Timo Leino on erikoistunut työterveyshuoltoon ja työlääketieteeseen. Hänellä on myös vakuutuslääketieteen erityispätevyys. Leinolla on yli 20 vuoden kokemus työterveyshuollon alalta. Hän on työskennellyt Työterveyslaitoksessa vuodesta 1991 alkaen lukuun ottamatta kahden vuoden jaksoa (2011-2013), jona aikana hän oli ylilääkärinä vakuutusyhtiö Eläke-Fenniassa. Hänen nykyinen tehtävänsä ylilääkärinä on työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen. Timo Leino on toiminut useiden hankkeiden johtajana, projektipäällikkönä ja koordinaattorina. Kansainvälisiä työterveyshuollon kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä hänellä on ollut ILO:ssa, WHO:ssa ja EU:ssa. Vuosina 2006-2010 hän johti WHO:n työterveyshuollon asiantuntijalaitosten yhteistyötä työterveyshuollon toiminta-alueella.

 

P Louhiala

Pekka Louhiala
Lastentautien erikoislääkäri
Lääketieteen etiikan dosentti, Tampereen yliopisto
Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Pekka Louhiala on opetustoiminnassaan keskittynyt lääketieteen etiikkaan ja tutkimusetiikkaan. Tieteellisessä työssään hän on viime vuosina ollut kiinnostunut mm. plasebon ja plasebovaikutuksen käsitteisiin liittyvistä kysymyksistä.

 

 

KPMArtimoKari-Pekka Martimo
LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri
Johtaja, työterveysyhteistyön palvelukeskus, Työterveyslaitos

Kari-Pekka Martimolla on pitkä kokemus työterveyshuollon ja työlääketieteen saralta. Vuodesta 1984 lähtien hän on työskennellyt työterveyslääkärinä, toiminut M-real Oyj:ssä (nyk. Metsä Board) työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista vastaavana apulaisjohtajana sekä vaikuttanut Mehiläinen Oy:n työterveys- ja työkykypalvelujen kehitysjohtajana. Työterveyslaitoksella Kari-Pekka toimi aiemmin Vaikuttava työterveyshuolto -teemajohtajana ennen siirtymistään vuoden 2015 alussa Asiakasratkaisujen Työterveysyhteistyö-palvelukeskuksen johtajaksi. Uusi palvelukeskus tarjoaa sekä työterveyshuolloille että työpaikoille laadukkaita työterveysyhteistyön kehittämispalveluja.

 

T Michelsen

Torsten Michelsen
vanhempi asiantuntija, työterveyslääkäri, Työterveyslaitos

Työterveyshuollon erikoislääkäri Torsten Michelsen on toiminut tutkijana ja asiantuntijana Työterveyslaitoksella sekä käytännön työterveyshuollossa Keskon ja Diacorin työterveysasemilla. Hän on perehtynyt erityisesti yhteiskuntatieteellisiin kysymyksiin työterveyshuollon näkökulmasta.

 

 

 

 

Kiti MullerKiti Müller
MD, PhD
Principle Researcher, Medical Technologies, Nokia Labs Nokia Technologies
Adjunct Professor in Neurology, Helsingin yliopisto
Adjunct Professor in Cognitive Neuroergonomics, Aalto yliopisto
https://fi.linkedin.com/pub/kiti-muller/7/605/5b3
twitter: @KitiMuller
www.kitimuller.com