19.1.2018

Puhujat

Kari Reijula, professori, Helsingin yliopisto: Ajankohtaista sote-tilanteesta ja työterveyshuollon näkymistä

Kari toimii työterveyden professorina ja varadekaanina Helsingin yliopistossa, tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksessa sekä hallituksen jäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Hän oli mukana v. 2016 valtioneuvoston nimeämässä SOTE-uudistusta selvittävässä ryhmässä (ns. Brommelsin ryhmä), jonka selvityksen pohjalta SOTE-järjestämislakia alettiin työstää virkamiestasolla. Hän on siitä alkaen ollut mukana SOTE-uudistuksen valmisteluissa työterveyden asiantuntijana SOTE-vastuuministereiden, työmarkkinajärjestöjen, palvelujärjestelmän sekä muiden tahojen yhteistyön ylläpitämiseksi.

Leena Ala-Mursula, professori, Oulun yliopisto: Ajankohtaista erikoislääkärikoulutuksen uudistamisesta

Leena toimii työelämäprofessorina Oulun yliopistossa ja edustaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista verkostoa STM:n erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaoksessa. Koulutukseltaan Leena on erikoislääkäri, dosentti ja eMBA. Hän tutkii työkyvyn ja työurien epidemiologiaa ja on mukana osaamisten kehittämistä palvelevissa hankkeissa. Opetuksessa Leenan isona tavoitteena on kehittää työterveyslääkäreiden ja laajemmankin lääkärikunnan työelämäosaamista.

Johanna Koroma, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, Uudistuva työterveyshuolto: Mobiilityön työterveyshuoltoa

Johanna on työskennellyt Työterveyslaitoksella koulutustehtävissä ja erityisasiantuntijana vuodesta 2009 sekä tutkimus- ja koulutustehtävissä Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Tuotantotalouden laitoksella vuosina 2013-2018. Hän viimeistelee väitöskirjaansa mobiilin ja monipaikkaisen työn kuormitustekijöistä ja tutkii digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä työterveyshuollossa. Koulutukseltaan hän on työfysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri.

Jari Latvala, ylilääkäri, Työterveyslaitos, Työtilat: Milloin ei sopiva – karsiva tarkastus

Jari on työterveyshuollon erikoislääkäri ja toiminut Työterveyslaitoksella eri tehtävissä vuodesta 1990 lähtien. Erityistä osaamisaluetta hänellä ovat mm. työolosuhteiden terveydellisen merkityksen arviointi, poikkeavat lämpöolot ja sisäilmasto-olosuhteet. Jarilla on liikennelääketieteen erityispätevyys ja hän on tehnyt viranomaisen valtuuttamana ilmailu-, rautatie- ja merimieslääkärinä sopivuuslausuntoja parikymmentä vuotta.

Jukka Uitti, professori, Tampereen yliopisto: Juhlaluento: Elämäni altisteet – Katsaus työperäisiin sairauksiin

Jukka Uitti toimii työterveyshuollon ja työlääketieteen professorina Tampereen yliopistossa sekä sivutoimisesti Työterveyslaitoksen ylilääkärinä. Hänen pääasialliset tutkimuskohteensa ovat työhön liittyvät hengityselinsairaudet, allergiset sairaudet, ammattitaudit ja työterveystoiminnan vaikuttavuus (mm. työkyvyn tuen toimintamallit).

Jaana Halme, Industrial Hygienist, Agnico Eagle Finland: Työhygieniaa kaivoksella

Jaana työskentelee Agnico Eagle Finland Oy Kittilän kaivoksella työhygienistinä. Hänen uransa työhygienian parissa alkoi Työterveyslaitoksella v. 2006 Kemialliset tekijät -tiimissä. Sen jälkeen hän työskenteli myös Sisäilma-tiimissä ennen siirtymistään Kittilän kaivokselle v. 2011. Hänen nykyiseen työnkuvaansa kuuluu kaivoksen työhygieniaohjelman ylläpito ja toteutus. Hän osallistuu altisteiden tunnistamiseen sekä määrittää altistustasoja mittauksin. Lisäksi työnkuvaan kuuluu tuloksista tiedottaminen sekä ohjaus ja opastus. Altistustasojen niin vaatiessa hän osallistuu myös mahdollisten hallintakeinojen määritysprosessiin.

Hanna Kela, urakoordinaattori, Urasampo / PPOTTY ry: Minä ja työn murros

Hanna Kela –TtM, yhteisötyönohjaaja – on aiemmin toiminut pitkään työterveyshuollossa kehittämis- ja konsultaatiotehtävissä. Nykyään hän toimii urakoordinaattorina Urasampo / PPOTTY ry:ssä uutta nostetta uralle hakevien korkeakoulutettujen parissa. Hänen erityisasiantuntemustaan ovat työelämän muutokset, ammatilliset urapolut ja niiden nivelvaiheet sekä osaamisen kehittäminen.

Lisää esittelyjä tulossa!